جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

لاوه لاوه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

لاوه لاوه

Loading the player...

در لالایی گواراترین عاطفه انسانی موج می‌زند ومادران از غم‌ها و دلسوختگی‌ها و آرزوهای فروخفته و فروخورده خود می‌گویند.
لالایی های ایلامی
1.مانگه شه و خاسه،ده ور دواران
Mānga šow xāse, dower devārān
شب مهتابی در اطراف سیاه چادرها خوب و پسندیده است
ماچ کورپاگه م مینگه ی نه و واران
Māče korpāgam mengay now vārān
بوس پسرم همچون باران تازه و باطراوت است
2.کورپاگه م خه فتگه خاوی وه دل بوو
Kurpāgam xaftega xowey va del bu
فرزند دلبندم خوابیده و خوابش همراه با آرامش باشد
هنای السی چی په ری گول بوو
Henāy  ?alesey či parey gol bu
وقتی که بیدار می شود،چهره اش چون گل با طراوت باشد
3.هه ر که بچرید کورپه گه م له دل
Har ka bečerēd Korpagam ladel
هر کسی فرزندم را از صمیم دل فرا خواند
مه ولا یاری بوود،مه نزل وه مه نزل
Mowlā dāreybud,manzel va manzel
مولا علی منزل به منزل،یار و همراه او باشد
4.ریگه گه ی ایلام بکارم شیشه
Rēgagay  ?ilām bekāremšiša
راه ایلام را با شیشه فرش کنم (بکارم)
اره ی کوره که م تا بیای هه میشه
?aray korakamtā beyāy hamiša
برای پسرم که همیشه با آسودگی خاطر بیاید
5.چه و گه ی مه ست بی سرمه مه سه
Čowgay maset bē serma masa
چشمان مست تو،بدون سورمه،خمار است
خودا مه زانو و خونی چه ن که سه
Xodā mazānu xoni čan kasa
خداوند می داند که چشمان تو،قاتل چند نفر است
 

سال تولید: 1394/10/9

...