جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

مالیات برای قصر جدید - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مالیات برای قصر جدید

Loading the player...

روزی وزیر داشت برای پادشاه تعریف میکرد که یکی از پادشاه های کشور دیگر یک قصری ساخته که آوازه اش همه جا را گرفته و از بزرگی معروف است , و پادشاه که آدم حسود و اهل چشم و هم چشمی بود عصبانی شد و گفت : دروغ است ! قصر من بزرگترین است و وزیر پاسخ داد : سلطان همه میدانند که قصر آن پادشاه بزرگ است ! سلطان عصبانی شد و دستور داد تا برایش بزرگتر از آن قصر قصری بسازند