مجازات ترساندن و منجر به مرگ

به استناد ماده 501 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب ، شخص بمیرد یا مصدوم گردد. حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.