مجازات سرقت از ساختمان های نیمه کاره

طبق ماده 656 قانون مجازات اسلامی :
اگر سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد ، مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و74 ضربه شلاق محکوم می شود: سرقت در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت است یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل ( مسجد ، حمام و ... ) واقع شده باشد ، سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته و یا پرچین یا نرده محصور شده باشد و سارق حصار را شکسته باشد و یا سرقت در شب واقع شده باشد.
 

Loading the player...