مجازات شهادت دروغی در دادگاه

فراموش نکنید که اگر کسی شرایطی را که برای شاهد گفته شد ، داراست و به محکمه‌ای دعوت شد و هر چیزی که قاضی از او سئوال کرد ، پاسخ داد ، اگر راست نگوید برابر ماده 650 قانون مجازات اسلامی که در آن آمده است : « هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد ، به 3 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. » مجازات خواهد شد . مهم‌تر از همه یادتان باشد که مجازات شهادت دروغ مطلق است و به محض این که اثبات شود کسی شهادت دروغی را در دادگاه داده است ، از سوی قاضی مجازات خواهد شد.
توجه داشته باشید که منظور از مقامات رسمی ، قاضی دادگاه یا همان دادرس است . مجازات شهادت دروغ تا حدی شدید و غیرقابل بخشش است که حتی اگر تأثیری در صدور رای دادگاه نداشته باشد ، اگر اثبات شود که دروغ بوده است با زهم شاهد دروغگو به سزای اعمال خود می‌رسد . بنابراین همین که شخصی در دادگاه و با قسم خوردن و تفهیم عواقب و مجازات شهادت دروغ از سوی قاضی باز هم شهادت کذب یا دروغ بدهد ، مجرم محسوب می‌شود چه در صدور رای دادگاه تأثیر داشته باشد و چه نداشته باشد.
شاید این سئوال در ذهنتان به وجود بیاید که آیا شخصی که شهادت خود را کتمان می‌کند هم مجازات می‌شود؟ در این مورد باید بگوییم که در شرع کتمان شهادت دروغ ، از شهادت کذب بالاتر است ؛ زیرا با یک شهادت کذب عدالتی از یک فرد ذی‌ نفع دور می‌شود ؛ اما کسی که شاهد باشد و این موضوع را به دادگاه اطلاع ندهد و به اصطلاح این موضوع را از دادگاه پنهان و کتمان کند ، به اجرای عدالت کمکی نکرده است.