مجازات قطع درخت

مجازات قطع درخت و تهیه هیزم چیست؟
تهیه چوب و هیزم ، ذغال و بریدن و ریشه کن کردن درختان و نهال ها در منابع طبیعی ملی ، توده های جنگلی ، بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است و متخلف حسب مورد به حبس و جریمه نقدی به حکم دادگاه صالحه محکوم می شود.
لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب
ماده 1-  به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان ، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر ، ميادين ، بزرگراهها ، پاركها ، بوستانها باغات و نيز محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر ، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است .ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آئين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد. . تبصره 1-اصلاح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي شود. . تبصره 2- مصوبات شوراي عالي استانها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي كه بر خلاف قوانين بود ، با ذكر دليل براي تجديد نظر و اصلاح به شوراي عالي استانها ارسال گردد.
 

Loading the player...