مجازات قمه کشی

طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی :
هرکس بوسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر، تظاهر به قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی و یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، درصورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 

Loading the player...