جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

مرز مهران - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

مرز مهران

آدرس: ایران - ایلام - مهران‎
خروجی مهران از فعالترین مرزهای رسمی ایران است که نزدیکی به شهرهای مذهبی کشور عراق این مرز را به یکی از مهم ترین کانون های آمد و شد زائران و صدور کالا به کشور عراق تبدیل کرده است. مرز مهران در سال ۱۳۸۲ با پیشنهاد وزارت امور خارجه کشور از سوی سازمان ملل متحد به عنوان مرز بین المللی شناخته شد.