مسجد صاح الزمان (عج)

در بخش مرکزي شهر ايلام واقع است.  کلنگ احداث مسجد صاحب الزمان در سال 1351 توسط يکي از روحانيون استان، مرحوم حجت الاسلام حاج شيخ محمد تقي مرواريد و کمک جمعي از خيرين و متدينين شهر ايلام با توجه به نياز و اقتضاي زمان و مکان به انگيزه انجام مناسک ديني و مذهبي احداث گرديد، هنوز ديوارهاي مسجد شکل نگرفته بود که بر اثر طوفان ديوارها فرو ريختند اما مردم محب اهل بيت عليهم السلام محل عزم جدي بر ساخت دوباره ي مسجد گرفتند و اين مهم را به انجام رسانيدند. براي توسعه مسجد در سال 1369 يک باب ساختمان و سه باب مغازه به مساحت سيصد متر مربع به قسمت شرقي مسجد اضافه گشت و در سال 1381 يک باب خانه و و سه باب مغازه و در سال 1382 دو باب خانه جمعاً به مساحت 510 متر مربع از سمت شرقي مسجد خريداري و به مساحت مسجد افزوده گرديد که مقدار 140 متر از خيابان صاحب الزمان و خيابان اميرالمؤمنين عقب نشيني گرديد و در حال حاضر مساحت کل مسجد 1735 متر مربع مي باشد. سال ساخت بناي اصلي: 1351وسال ساخت بناي جديد: اصل بنا همان سال 1351 ساخته شده ولي در طول سال هاي 69 و 74 و 81 و 82 به فضاي اطراف مسجد اضافه شده است. مساحت بنا: 1- زيرزمين 1657 متر مربع 2 – همکف 950 متر مربع 3- طبقه دوم 400 متر مربع 4- سرويس بهداشتي 130 متر مربع 5- دفتر سرايداري 30 متر مربع. و جمع کل ساختمان ساخته شده 3167 متر مربع مي باشد. 6- گنبد شامل دو گلدسته، دو راه پله و دو انباري 15 متر مربع 7- کتابخانه 30 متر مربع . مساحت زمين هاي اطراف بنا(تا جايي كه مربوط به حوزه¬ي امامزاده است و جزء حياط امامزاده محسوب شود)3167 متر مربع با احتساب خود مسجد. مسجد صاحب الزمان عليه السلام بر اساس معماري اسلامي ساخته شده و عمده ي سازه هاي آن با هدف و انگيزه ي خاصي طراحي و ساخته شده است؛ مثلاً 14 پنجره به نيت 14 معصوم در زير دايره گنبد تعبيه شده است. مسجد در سه طبقه ساخته شده و داراي يک گنبد و دو گلدسته مي باشد.داخل گنبد آينه کاري شده است و روي گنبد و گلدسته ها با کاشي هاي فيروزه اي کاشي کاري شده است، محراب مسجد هم کاشي کاري شدهاست مسجد داراي يک درب ورودي است که داخل ايواني است و اين ايوان هم کاشي کاري شده است به سبک معماري اسلامي بالا سر درب آيات قرآن بصورت کتيبه روي کاشي ها نوشته شده است. ابتداي در حياط که وارد مي شويد سمت چپ يک صندوق نذورات مسجد وجود دارد که در دل ديوار قرار داده شده اشت در ضلع شرقي مسجد داخل حياط مکاني درست شده است که مردم آنجا شمع روشن مي کنند و حاجات خود را مي خواهند.