جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

منطقه عملیات شرهانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منطقه عملیات شرهانی

اینجا شرهانی است چه چیزی را گم کرده باشی یا گم نکرده باشی باید دنبال گم شده خودت یا دیگران بگردی. مهم این است که هر کس هر چه پیدا کرد شادیش را با دیگران تقسیم می کند. اینجا سرزمین طلاست ، معدن گنج است ، اگر نقشه داشته باشی راحت به گنج می رسی ، منظورم پلاک است یا هر چیزی که می تواند به گنج یعنی شهید تو را برساند.