جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

منم پروردگارت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منم پروردگارت

Loading the player...

چه نرم بر بال فرشتگانت مرا به اوج می خوانی
درست لحظه ای كه از شوق رسیدن به اوج
زبانم حتی از ثنای تو نیز باز می ماند
فرمان می دهی كه
بازم گردانند به زمین
و من رها می شوم
بین آسمان و زمین
معلق و مستاصل
و همان لحظه كه از وحشت برخورد با زمین
صدایت می زنم و از تو كمك می خواهم
همان لحظه كه از ترس چشمانم را می بندم
حس می كنم
دستی مهربان و قدرتنمد
دوباره مرا می گیرد
و بالا می برد
خدایا
بخاطر تمامی داده ها و نداده هایت شكر گذارم
چرا كه یكی نعمت است و دیگری حكمت
خدایا
كوتاهی هایم را ببخش
و به اندازه توانم سختی ام بده
یا
توانم را بیشتر كن
كه زانوانم خم نشوند