رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

موزه سنگ های زینتی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موزه سنگ های زینتی

در این موزه صدها نوع از سنگ ها و گوهرهای قیمتی زیبا با تراش و اشکال مختلف نگهداری می شود.