جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نهضت امام خمینی (ره) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نهضت امام خمینی (ره)

Loading the player...

دانلود

نام کتاب : نهضت امام خمینی (ره)........نویسنده : سید حمید روحانی.......ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
از اهداف و انگیزه های نگارنده ی کتاب نهضت امام خمینی(ره)  روشن کردن این نکته بوده است که طرح و بحث حکومت اسلامی در ایران زمینه ای دیرینه و درازمدت داشته و این گونه نبوده است که تنها در سال ۱۳۵۶ یک باره بر سر زبان ها افتاده باشد.وجای بالندگی و خرسندی است که در کنار این رسالت ارزنده، نام و یاد شماری از گروه ها، جمعیت ها و جوانمردانی را که با هدف برپایی حکومت اسلامی گروه تشکیل داده، فداکاری و دلاوری کرده و گمنام ماندند، زنده کند و در تاریخ به ثبت برساند.امام(ره) با طرح حکومت اسلامی در نجف، در سال ۱۳۴۸ دگوگونی فکری و سیاسی ژرفی در میان ملت ایران پدید آورد و حکومت اسلامی را به عنوان جایگزین رژیم پوسیده شاهی و سلطنتی به نمایش گذاشت.این طرح و اندیشه در میان مردم ایران و برخی دیگر از کشورها و در مراکز علمی و سیاسی مورد نگاه ویژه قرار گرفت و دیدگاه ها و اندیشه ها را به سوی خود کشید و در میان خانواده ها، جمعیت ها، گروه ها و سازمان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ملت ایران در پی مطالعه و بررسی روی این طرح، به این آگاهی رسیدند که نظام موردنظر امام نظامی مبتنی بر قوانین اسلام است و این نظام چه حکومت اسلامی نام داشته باشد و چه جمهوری اسلامی خوانده شود، حکومت خدا بر مردم است و قوانین اسلام در این نظام می تواند پیاده شود.خیزش ملت ایران در سال ۱۳۵۶ با شعار (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) ناگهانی و بدون پیشینه نبود. مردم بدون مطالعه و شناخت، خواهان برقراری جمهوری اسلامی نشدند، بلکه نزدیک ده سال آزگار در محور این طرح، بحث و گفت و گو کرده بودند، تا آنجا که در سال ۱۳۵۴ قانون و اساسنامه جمهوری اسلامی از سوی هواداران این طرح در سراسر کشور پخش شد و مردم ایران را پیرامون نظام اسلامی به آگاهی بایسته ای رساند. بگذریم از اینکه ملت ایران در درازای سده ها و دوره هایی، حکومت اسلامی را به عنوان ایده ای آرمانی و ایده آل در اندیشه داشتند و برای رسیدن به آن روزشماری می کردند.گیرایی حکومت اسلامی تا آن پایه بود که دانش آموزان، نوجوانان، دختران اصیل و روشن اندیش و جوانان دانشگاهی، در آن روزگاری که زیر بمباران تبلیغاتی شدید مارکسیستی و لیبرالیستی قرار داشتند در راه برپایی حکومت اسلامی به پا خاستند، درس را رها کردند، از زندگی دست شستند، گروه ها و سازمان هایی پدید آوردند، در این راه به خیزش مسلحانه دست زدند و چه بسا جوانمردانی در این راه به شهادت رسیدند.