رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

نيت روزه ماه رمضان - نمایش محتوایی رمضان

 

 

نيت روزه ماه رمضان

1 ـ آيا براي روزه ماه رمضان بهتر است هر روز نيت روزه داشته باشيم يا در اول ماه يکباره نيت کنيم ؟
بايد هر روز نيت داشته باشيد . البته بهتر است اول ماه نيز نيت روزه همه ماه را داشته باشيد.

2 ـ اگر کسي شک داشته باشد که آخر شعبان است يا اول رمضان به چه نيتي روزه بگيرد ؟
روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان است يا اوّل رمضان، اگر به نيّت اول رمضان روزه بگيرد حرام مى باشد، بلکه بايد به نيت آخر شعبان روزه بگيرد و اگر بعدا معلوم شود که اول رمضان بوده است ، به جايي روزه اول رمضان حساب مي شود.

3 ـ آيا جايز است نيت روزه، شرطي باشد؟ به اين معنا كه چنانچه اگر روزه قضا داشته باشم به نيت آن و در غير آن صورت به نيت روزه مستحب باشد .
بلي اين نوع نيّت کفايت مي کند

4 ـ آيا مي توان همزمان در يک روز، هم به نيت روزه قضا و هم به نيت روزه مستحبي روزه بگريم؟
خير، کسي که روزه قضا دارد نمي تواند روزه مستحبي بگيرد. البته اگر در ايامي که گرفتن روزه مستحب است، شخص به نيت روزه قضا ، روزه گرفت ان شاء الله ثواب روزه مستحبي را نيز خواهد برد.

وقت شرعي براي امساک و افطار

5 ـ چند دقيقه قبل ازاذان صبح لازم است دست از غذا خوردن بكشيم؟
تا موقع دخول وقت مي توانيد بخوريد ولي همين كه وقت داخل شد بايد دست بكشيد، البته بهتر است مقداري قبل از اذان دست از خوردن بكشيد.

6 ـ آيا مي توان بلافاصله با گفتن الله اکبر در تلويزيون در ماه رمضان افطار کرد؟
اگر با شنيدن اذان اطمينان به دخول وقت پيدا مي کنيد همان ابتداي اذان هم مي توانيد افطار کنيد اگرچه بهتر است کمي صبر کنيد.

7 ـ درشهر ماكو زندگي مي كنيم كه فاصله آن با مركزاستان (اروميه) نزديك به 300 كيلومتر است. اوقات شرعي و اذان از راديو به افق اروميه پخش مي شود . اين جانب حدود كمتر از10 ثانيه بعد ازشروع اذان از راديو آب‌ خوردم وظيفه اينجانب چيست؟
در صورتي که يقين داشتيد که وقت داخل شده اشکال ندارد.

8 ـ ايا احتياط كردن در خوردن و آشاميدن در ماه مبارک مضان مقداري قبل از اذان صبح راديو واجب است؟
مقدار واجب روزه از اذان صبح تا اذان مغرب است لكن براي اينكه يقين كنيد اين مقدار را روزه داشته ايد بهتر است كمي قبل از اذان دست بكشيد و بعد از اذان مغرب كمي صبر كنيد.

افطار کردن با اهل سنت

9 ـ ما درجايي زندگي مي‌کنيم که برادران اهل تسنن زياد تر از شيعيان هستند . اذان اينجا به وقت برادران اهل تسنن هست . حالا که آنها زودتر از ما افطار مي‌کنند آيا ما مي‌توانيم با آنها افطار کنيم؟
افطار کردن با آنها صحيح نيست و بايد صبر کنيد تا وقت داخل شود و سپس افطار کنيد.

سن بلوغ براي واجب شدن نماز و روزه

10 ـ ايا سن روزه گرفتن دختران 9 سالگي است يا سني كه انها براي اولين بار حيض مي شوند؟
دختران با تمام شدن 9 سال قمري مكلف مي شوند و در صورتي كه قدرت بدني داشته باشند بايد روزه هم بگيرند اگر چه حيض هم نبينند .اوقات شرعی

اوقات به افق :
اذان صبح 04:45:12 طلوع آفتاب 06:25:22
اذان ظهر 13:30:21 غروب آفتاب 20:35:01
اذان مغرب 20:53:51 نیمه شب 00:50:21