نکات های سرپناه

•    با همه این تعاريف سرپناه تنها یک مکان دارای سقف نیست. سرپناه بيش از یک سقف است و این به آن معناست که از بهداشت، امنیت، حریم خصوصی و شان و کرامت در اردوگاه مسکونی اطمینان یابیم
•    سرپناه اضطراری نقش‌های مهم و گوناگونی دارد از جمله:
•    محافظت در برابر سرما، گرما، باد و باران و غيره
•    حفظ و نگهداری اموال و اثاثيه
•    ثبت و حفظ حدود خانه (مالكيت و حق تصرف)
•    ايجاد تمركز و جلوگيری از مهاجرت
•    ايجاد مبدأ اوليه برای انجام عمليات بعدی (درآوردن اموال از زير آوار، بازسازی و...)
•    ايجاد و تأمين امنيت عاطفی بين اعضای خانواده و محيط
•    تعيين نشانی مشخص برای دريافت خدمات امدادی و پزشكی و ...
•    در اسکان آوارگان ناشی از سوانح، سه شیوه کلی زیر را می‌توان پیش گرفت.
•    اسکان افراد بصورت پراکنده
•    اسکان افراد در کمپ
•    اسکان انبوه افراد در اماکن عمومی
 

Loading the player...