سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

همکاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

همکاری

یک روز مردم سوار در اتوبوس بودن و به مقصدهای خودشان میرفتن ، چرخ اتوبوس داخل یک چاله گیر کرد و مردم پیاده شدن و منتظر مکانیک شدن تا اتوبوس را از چاله در بیاورد و مکانیک موفق نشد و یکی از مسافران اتوبوس شروع کرد به خندیدن و دیگری به او گفت نخند و کمک کنیم تا اتوبوس را از چاله در بیاوریم ...