هندوانه کوهی

گیاهی علفی ، چند ساله ، دارای ساقه خوابیده یا بالا رونده و پوشیده از تار است . برگ های آن متناوب ، لوبهای متعدد دندانه دار پوشیده از تار و دارای ظاهری به رنگ مایل به سفید در سطح تحتانی پهنک است . از کناره ی برگ های آن پیچک هایی خارج می شود که موجبات اتصال گیاه را به تکیه گاه فراهم می سازد. گلهای آن دارای وضع منفرد و بر دو نوع نر و ماده بر روی یک پایه است . گلهای ماده آن شباهت کامل به گلهای نر دارد و فقط به جای پرچم ، مادگی با تخمک های متعدد در آن دیده می شود. میوه اش کروی به رنگ زرد ، به بزرگی یک نارنج کوچک ، پوشیده از یک پوست نازک ولی سخت و سفید رنگ و اسفنجی است. در داخل میوه نیز دانه هایی به رنگ سفید با ظاهر بیضوی و مسطح جای دارد. هندوانه کوهی دارای خاصیت ضد ویروسی ومیکروبی و ضد سرطان است . نتایج تحقیقات حاکی از آن است که عصاره گیاه هندوانه کوهی ممکن است برای مهار رشد و از بین بردن برخی از سلول‌ های سرطانی مؤثر باشد. تحقیقات اخیر نشانگر آن است که مصرف گیاه هندوانه کوهی همراه با اشعه رادیو اکتیو دارای اثرات متوقف کنندگی در رشد تومورهای سرطانی می‌باشد. گفتنی است، اخیراً نیز پودر گیاه هندوانه کوهی به عنوان ترکیب درمان کننده بیماری‌های قند و دیابت می شود.