ورزش براي رفع درد گردن

گردن ‌درد ، مشکل نسبتا شايعي است که براي بعضي‌ها همه ‌روزه اتفاق مي‌افتد. اما خوشبختانه بسياري از علايم درد گردن را مي‌توان با حرکات کششي ، تمرينات مقاوم‌ سازي و حفظ حالات صحيح استقرار گردن کاهش داد يا کاملاً از بين برد و حتي بالاتر از همه اينها ، گاهي مي‌توان به همين ترتيب از بروز گردن ‌درد جلوگيري کرد.
در صورتي که گردن درد شما همراه با احساس بي‌حسي در قفسه ‌سينه ، شانه و کتف ، بازو و دست بود، تحت هيچ شرايطي حرکات و تمرينات ورزشی انجام ندهيد زيرا اين تمرينات بيشتر در شرايطي توصيه مي ‌شوند که درد در اثر وضعيت‌ هاي نامناسب و فشارها و ضربه‌ هاي کوچک و سبک به وجود آمده باشند. در غير اين صورت اگر در اثر صدمات شديد و يا در حالي که درد بي ‌دليل و خود به خودي به وجود آمده است، حتماً به پزشک مراجعه نماييد. حفظ سلامت و صرف وقت براي آن بهتر از تأسف خوردن براي عواقب کارها نسنجيده است. ضمن اين‌که در هر حال بايد درمان‌ هاي اوليه گردن ‌درد را هم پشت سر بگذاريد