وعده های دروغین در سایتها

کسانی که در سایتها با وعده های دروغین دیگران را امیدوار می کنند و موفق به بردن مال آنها می شوند به استناد ماده 741 قانون مجازات اسلامی (الحاقی 5/3/1388)  علاه بر صدور حکم رد مال به مجازات حبس و جریمه نقدی و یا هردو مجازات محکوم می شوند.
 

Loading the player...