جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

پاسگاه گرمیشه (دیدگاه صدام) - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

پاسگاه گرمیشه (دیدگاه صدام)

این پاسگاه درجنوب شهرمهران درصفرمرزی ایران وعراق قراردارد،عراق پس ازهجوم سراسری،ارتفاعات مشرف ومسلط به شهرمهران راتصرف کرد و در داخل شیارهاوتپه های قلاویزان استحکامات وپناهگاههای بسیاری ساخت. همچنین سنگری بتونی ومستحکم برای دیده بانی احداث کرد که صدام هنگام بازدید ازخطوط پدافندی وارد آن شد. ازآن پس این سنگربه دیدگاه صدام معروف شد که هم اکنون یکی ازنقاط مورد بازدید مردم دراین منطقه است.
این سنگرکه بخش عمده آن درزیرزمین استتارشده است دارای امکانات متعددی ازجمله دیوارهای ضد ضربه و ضد صوت و همچنین یک تونل به شهر زرباطیه عراق و یک سیستم برق از طریق یک کابل از شهر زرباطیه عراق است. وتمامی بخشهای مربوط به یک مقر ازجمله دفترهای مدیریتی وحتی آشپزخانه درآن تعبیه شده است.