جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

پشتکار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پشتکار

دانلود

پشتکار نامی اشنا برای کسانی که در زندگی چیزی به جز موفقیت کسب نکرده اند و همیشه خوشبختی مادی و مالی و حتی معنوی را حس می کنند. و خوشحال هستند همانطور که در مقالات قبلی گفتم وقتی شما هدفی را معین می کنید بعد باید عمل کنید وقتی شما عمل می کنید عشق و علاقه زمینه ساز پشتکار است که به شما کمک می کند تا به هرچه اراده کردی بدستش بیاوری چه بسیار انسانهای هستند که تجربه را موفقیت می دانند یعنی که بعقیه چیزهای مثل هدف-عمل و حتی استعداد بی معنا هستند مسلما انها همان کسانی هستند که فکر نکردند وقتی شما برروی چیزی تمرکز کنید یعنی هدفی دارید و از هر طرف سعی می کنید برای هدف خود برنامه ریزی کنید و تا می توانید ان کار (هدف)را انجام دهید تا به موفقیت برسید.
اگر انسان فقط کمی فکر کند می بیند که هدف داشتن تنها حرکت بسوی موفقیت نیست بلکه فقط شما برنامه طرح می کنید که اینده خود را تعقیر دهید و بسوی خواسته های والا می روید. ولی این را نمی دانید هدفی که در ان پشتکار و فعالیت نداشته باشد مثل ان می ماند که شما فقط یک چیزهای در سر خود کنجاده اید و خیال پردازی می کنید واضع تر بگویم از شما می خواهند کاری انجام دهید ولی شما می گوید فردا انجام می دهم و فردا را به پس فردا منتقل می کنید . و به ان فقط هدفی می گویند که در ان پشتکار وجود ندارد .
بعضی انسانها ضعف بزرگی دارند انها می گویند ما چطور می توانیم پشتکار بدست بیاوریم . پشتکار داشتن اسان است فقط کافی است احساس شاد زیستن کنید و مشکلات و خاطراتی که باعث نابود کردن افکار شماست از یاد ببرید و فراموش کنید که همچین اتفاقاتی برای شما پیش امده است سعی کنید زندگی را تازه ببیند و وقت ان است که تلنگری به جسم خود بزنید که باید تعقیر کنید و اهداف تازهای در مغز خود بوجود بیاورید و همیشه لبخند بر لبان داشته باشید و احساس موفقیت کنید وقتی شما احساس موفقیت کنید در اصل موفقیت را جذب خود کرده اید و بزودی فصلی نو با نام پیشرفت برای زندگی خود رغم می زنید .
انسانی که فقط متکی پشتکار خود باشد شاید یک جای به بن بست بخورد شما علاوه بر پشتکار احتیاج به خیلی نیازهای که هر انسان در زندگی بوجود می اورد مثل سوال کردن -تحقیق کردن و... منظورم این است شما علاوه بر پشتکار احتیاج مبهم به عمل و فعالیت دارید . پشتکار شما را بسوی موفقیت حرکت می دهد نه اینکه موفقیت را برای شما به ارمغان بیاورد منظورم این است شما حتما بعد از پشتکار احتیاج به عمل کردن دارید . که باید انجام دهید .
موفقیت چیزی نیست که در یک بسته بندی به شما بفروشند بلکه موفقیت چیزی است که شما باید توسط هدف - پشتکار-عمل-فعالیت-تجربه بدست بیاورید . زندگی هم خوبی دارد و مشکل شما حتما برای بدست اوردن موفقیت خود باید از این مشکلات دوری کنید وان وقت هم پشتکار دوباره به سراغ شما خواهد امد و دوباره اهداف شما جون می گیرند و از این مشکلات به راحتی دور می شوید.
زندگی روز به روز تازه ببین که هروز بهتر دیروز محتاج یادگیری هستی و از این همه اموزش ها فقط اینده   سرشار موفقیت و شادی برای خود رغم می زنید .
اگر میلی به انجام دادن کاری ندارید به ذهن و جسم خود بگوید که تو باید هرجوری شده این کار را انجام دهی وقتی پایه کار با شادی و خوشحالی انجام دهید دیری نمی گذرد که در این کار موفق می شوید زندگی هم همینطور است وقتی شما اهداف زندگی خود را همراه با پشتکار انجام دهید و احساس شادی کنید مطمئن باشید در زندگی سرافراز می شوید . وان وقت است که نتیجه این همه فعالیت و زحمت را می بیند و به فکر فرو می روید که چطور به این همه موفقیت دست پیدا کرده اید و همیشه در هرجا هستید معبود را از یاد نبرید و این را بدانید که شما هرچه دارید از او دارید .