پلان

از جمله بازي هاي سنتي كه جذاب و دلپذير است مي توان به بازي سنتي قلان اشاره كرد كه خصوصا در فصل بهار انجام مي شود.
بازي قلان به دو صورتي است كه هم مي توان دو نفره آن را انجام داد يا به صورت جمعي ، حال اگر تن به تن باشد دو نفر از هر گروه وارد دايره ميدان بازي مي شوند و به بازي اقدام مي كنند.
شرح بازي قلان به اين صورت است كه يك نفر به عنوان سرپرست يا مربي انتخاب مي شود و در محدوده زميني كه آن را به شكل دايره خط كشي كرده اند به بازي اقدام مي كند. دو بازيكن كه انتخاب شدند در دايره قرار مي گيرند و يك پاي خود را از پشت تنه با دست محكم مي گيرند و در همين زمان با شانه هاي خود،‌دو شانه راست يا دو شانه چپ ضربات از آرنج تا انتهاي بالايي دست كه همان شانه است زده مي شود در حين بازي هر ضربه اي به غير از شانه به شانه انجام بگيرد خطاست و بازيكن از بازي خارج مي شود و نيز هر كدام از پاي در آيند بازنده است و آن كه برنده باشد اگر توان لازم را داشته باشد مي تواند مجددا با حريف ديگري روبه رو شود اين مبارزه تا آخرين نفر هر گروه ادامه دارد.
در اين بازي يكي از بازيكنان بايد رو به پشت و ديگري رو به جلو مبارزه كنند تا خطرات ضربات پيش نيايد.
از اهداف اين بازي علاوه بر شادابي و نشاط مي توان به عنوان ورزش به كار برده شود كه باعث تقويت عضلات ران ، ساق پا ، بازو و استقامت عضلاني ، تعادل و هماهنگي عصبي ، عضلاني اشاره كرد.