سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

پیر باوه یال - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیر باوه یال

Loading the player...

غلامرضا ارکوازی شاعر تاریخی ایلامیان
مطابق گفته ی كهنسالانی كه از اعقاب شاعر می باشند ، غلام رضا اركوازی فرزند حسن بگ ، حسن بگ فرزند میرزابگ ، میرزابگ فرزند «میه سم » ، « میه سم » فرزند احمدقلی و او فرزند « میاخ » است . از سوی دیگر به سمت زمان حال ، غلام رضا اركوازی پدر محمدرضا و احمدخان ، محمدرضا پدر سلیمان بگ ، سلیمان بگ پدر میثم بگ ، میثم بگ پدر صید صالح ، صید صالح پدر صالح بگ و او پدر محمد ، نظر و احمد می باشد كه اینك سنین میانسالی و جوانی را سپری می كنند. در حكمی كه حسن خان به سال 1219 صادر كرده ، از شاعر به نام « تژمال غلام رضا ( بیگ؟ ) » ذكر شده است. همچنین نام او در تمام نسخ خطی ای كه نگارنده ی این سطور دیده است و نیز در قباله ای كه نامش به عنوان شاهد معامله كوه های اطراف ایلام بین طوایف زنگنه و ده بالایی ذكر گردیده ، « غلام رضا اركوازی » است لذا ما در این كتاب عنوان دوم را ترجیح داده ایم.
زادگاه :
« سرچفته » است . سرچفته جزء منطقه ای است كه بان ویزه خوانده می شود و امروزه در گوشه ای از آن روستایی به همین نام وجود دارد. « بان ویزه » جزء بخش چوار از توابع شهرستان ایلام . فاصله ی روستایی مذكور تا مركز بخش و مركز استان به ترتیب 62 و 70 كیلومتر می باشد و در طول جغرافیایی 46 درجه و 11 دقیقه و عرض جغرافیایی 33 درجه و 37 دقیقه واقع است.زادگاه شاعر را كه در شمال غربی استان و در حاشیه مرز ایران و عراق قرار دارد ، كوههایی چون باوَیال ، سَرویشَه ، هانی سَونز و بَلَوان احاطه كرده است كه شاعر از آنها نام برده است.
طایفه و تبار اوعده ای او را اهل
« اركواز ملكشاهی » دانسته است كه البته درست نیست . منشاء اشتباه این عده جز ناآشنایی با زندگی شاعر ، آن است كه « یاء » آخر كلمه « اركوازی » را یاء نسبت فرض كرده اند. در ایلام ، یاء نسبت را در بسیاری از موارد ذكر نمی كنند خاصه در نسبت به طوایف ؛ چنان كه كسی را كه منسوب به ایل « ملكشاهی» ، « اركوازی » ، « خزل » یا « شوهان » است ، همان ملكشاهی ، اركوازی ، خزل و شوهان گویند . با این توضیح « اركوازی » ؛ یعنی اهل ایل « اركوازی » .
دلیل دیگر كه این انتساب را قطعی می كند وجود طایفه و اعقاب و بازماندگان اوست كه همه از ایل
« اركوازی » اند.غلام رضا اركوازی از تیره ی « میه سم» یكی از تیره های مختلف ایل اركوازی است. این ایل یكی از ایل های عمده ی كُرد استان ایلام است كه در گستره ی بخش چَوارپراكنده اند و به دامداری و كشاورزی مشغولند و عده ای نیز در مركز بخش چوار و شهر ایلام زندگی شهرنشینی را برگزیده اند.این ایل به تیره های چون : میر ، قیتول ، كاره شوند ، ملگ شوند ، قره شوند ، مورتی ، مومی ، بگ بگ ، حداد ، ریزه وند و حاج بختیار و میه سم تقسیم می شود.