چشمه قیر دهلران

برای رسیدن به این چشمه سیاه‌ رنگ باید از شهرستان دهلران در استان ایلام به سمت بوستان جنگلی آبگرم رفت. در منطقه دشتی، پایین دامنه ی سیاه کوه. پس از طی چند کیلومتر در داخل بوستان در سمت راست جاده تابلویی وجود دارد که مسیر چشمه قیر را نشان میدهد. بخش مشکل مسیر پایین رفتن از دیواره یک رودخانه فصلی و بالا آمدن از سوی دیگر آن است. در حدود 300 متری چشمه قیر، دیگر مسیری ماشین رو وجود ندارد و باید پیاده به سمت آن رفت و این فرصتی است برای دیدن درختچه‌های زیبایی که منطقه را پوشانیده‌اند. با نزدیک شدن به چشمه بوی شدید قیر، به مشام می‌رسد. قطر چشمه نزدیک به 9 متر است و از زیر آن آب گرمی مملو از ذرات ریز و درشت قیر سیال جاری است. از آنجاییکه در فصل تابستان جانورانی که به هوای خوردن آب به چشمه نزدیک می‌شدند درون قیر گیر کرده و از بین می‌رفتند، اطراف چشمه را پوشانده‌اند، که این خود بهترین نشانی یافتن چشمه است .از این چشمه‌ها قیر به صورت روان همراه با آب از زمین می‌جوشد و پس ازبه هم آمیختن حوضچه‌ی طبیعی سیاه‌رنگی تشکیل می‌دهد واز طریق یک راه خروجی از حوضچه جدا می شود. آب خروجی از چشمه‌ی مرکزی سرد بوده و از چشمه ای که در فاصله‌ی ۷۰۰ متری از چشمه‌ی اصلی قرار دارد آب گرم گوگرد دار می‌جوشد. این چشمه‌ها آب باریکه‌ای را به وجود می‌آورندکه قیر سیال را با خود حمل می کنند،به نحوی که نواحی اطراف این چشمه‌ها انباشته از قیر است. آب چشمه‌ها لکه های سبزی را دردل دشت مجاور سیاه کوه به وجود آورده‌اند که نشان از وجود منابع آبی مذکور دارد. چشمه ی مرکزی دارای قطری معادل ۹ متر و عمق تقریبی ۵۰ سانتی متر می ‌باشد که بسته به تغییرات آب وهوایی قطر حوضچه تغییر پیدا می‌کند. ارتفاع این اثر طبیعی از سطح دریای آزاد ۲۴۰ متر می‌باشد.