جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

چگونه جذاب شویم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چگونه جذاب شویم

Loading the player...

دانلود

 نام کتاب :چگونه جذاب شویم               

نویسنده :علی اکبر حسن زاده
با مطالعه ی  کتاب چگونه جذاب شویم  اصول درون شناسی و فرآیندهای جذابیت آفرین وجود خود را کشف میکنیم. در بخشی از این کتاب آمده است :انسان‌ها از دیدگاه زیباشناسی به چهار گروه اصلی و اساسی در معیارها و عناصر زندگی تقسیم می‌شوند.عده‌ای زیبا و خوش فرم و خوش اندام هستند- بعضی جذاب و تودل برو می‌باشند، اما از زیبایی چندان بهره‌ای نبرده‌اند- تعدادی هم زیبا هستند و هم جذاب و برخی از همه‌ی مواهب طبیعت در وجودشان ارث برده‌اند.جذابیت، صفتی است که از ماهیت‌های درونی عصاره‌ می‌گیرد به عبارت دیگر، جذابیت انرژی شفاف بسیار زیبا و رنگین شکلی است که بر سلول‌هاو هورمون‌های درون مایه هستی انسان تاثیر می‌گذارد و در تمام ابعاد و ترکیب بندی وجودش حک می‌شود. فهرست  برخی مطالب کتاب چگونه جذاب شویم عبارتند از:جذابیت در ماهیت هستی-امواج ذهنی در جذابیت-لبخند و عناصر موثر آن-جذابیت در سکوت-جذابیت در خواب-معنویت درون-عزت نفس در جذابیت-هنر سخنوری-آداب و متانت در جذابیت-قلب جهان بین در جذابیت-رضایتمندی از خود-ذهن خلاق-فلسفه وجود جذابیت -
شانزده عنصر موثر جذابیت آفرین-وتعریفی دیگر از جذابیت—کتاب چگونه جذاب شویم را انتشارات پلک در سال 1393وارد بازار کتاب کرده است .