کشیدن اسلحه بقصد ایجاد ترس

اگر شخصی به قصد ترساندن شخص دیگری از سلاح گرم جنگی یا شکاری استفاده کند و آن شخص از ترس بمیرد چه مجازاتی در انتظار مرتکب است؟
به استناد ماده 501 قانون مجازات اسلامی : هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد. حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.
 

Loading the player...