سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

کمال زحمتکش - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

کمال زحمتکش

فعالیتهای انجام شده:

نویسندگی و کارگردانی مجموعه های زیر را بر عهده داشته است:

-چادر

- یکی همیشه هست

-بعضی ها...را می کشند بعضی ها نه

-او فقط با یک جفت پوتین نظامی از آنروزها،این روزها در شهر قدم می زد

نوشتن  فیلمنامه های  زیر بر عهده ی او بوده است:

1-داس و مزرعه

2-خه ری و خاک

3-که له شر

4-زیر پل هوایی

آقای زحمت کش مسئول واحد تصویری استان ایلام و کارشناس برنامه های چند رسانه ای بنیاد شهید استان می باشند.

همچنین در جشنواره های «کوثر» و «آیینه و آفتاب» به عنوان فیلمنامه نویس حضور داشته است.