کمیک پرسش و پاسخ

در زمان های قدیم هر آبادی و هر طایفه ی برای خود رئیس و خان و کلانتر داشتند ، اینها برای تصرف آبادی و اموال دیگران نقشه می کشیدند ، نقل کردند که یک روز حاکم دهکده ی ماموری نزد کلانتر ده می فرستد و پیغام می دهد سه سوال دارم اگر جواب درست دادی که هیچ وگرنه هر چی دیدی از چشمان خودتان دیدین کدخدای ده که در حاظر جوابی خود شک داشت سه روز محلت خواست و دستور داد که در همه ی آبادی جستجو کنند که از همه ی اهالی زیرک تر و داناتر کیست و او را برای پاسخ دادن سوالات حاکم ده بیاورند ماموران کدخدا با همه ی پیران ده تماس گرفتند ...
 

Loading the player...