گسترش فضای سبز

در فضاهای شهری قطعا گسترش فضای سبز از ضروریات زندگی شهری خواهد بود ، هر شهروندی که در محدوده شهر زندگی می کنه نمی تواند نسبت به این موضوع بدون تفاوت باشد ، افرادی که بی تفاوت از کنار این مسئله رد شوند ضررش را هم خودشان هم فرزندانشان که در آینده در آن شهر زندگی می کنن خواهند دید و شهروندان باید در حفظ و گسترش فضای سبز دقت کنن و آن را هیج وقت نادیده نگیرن چون فضای سبز هم در زیبای شهر و هم خاصیت های پاکی هوا را به دنبال دارد و این فضای سبز میراث های سبز و گران قیمتی می باشد که در اختیار شهروند قرار می گیرند.
 

Loading the player...