جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

گورستان چشمه پهن - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

گورستان چشمه پهن

آدرس: ایران - ایلام - چرداول
گورستان چشمه پهن در شمال روستای چشمه پهن و بر روی یک تپه ماهور سنگلاخی در کوهپایه های جنوبی کوه لنه واقع شده است. گورستان بر روی شیب رو به جنوب این تپه ماهور واقع شده است. طول شمالی جنوبی آن حدود ۱۵۰ متر و عرض غربی – شرقی آن حدود ۱۰۰ متر است. سطح گورستان به صورت سنگلاخی و شرق آن دره آبکند سیلابی است. در بخش جنوبی و غربی گورستان زمین های کشاورزی وجود دارد. تعدادی از قبور مورد حفار ی غیر مجاز قرار گرفته است. پوشش گیاهی سطح گورستان به صورت مرتعی است و بخشهایی از اطراف آن را زمینهای کشاورزی در برگرفته است. راه دسترسی به این تپه نیز جاده آسفالته ایلام به لومار است که در ۵۰۰ متری جنوب اثر امتداد دارد.