گوزن کبیر کوه

در استان ایلام راس های گوزن زرد رنگی تحت مراقبت سازمان محیط زیست به حیاط خود می پردازند که با آب های زیستگاه خود سازگاری بسیاری دارند که در دامنه کبیر کوه و قلارنگ به زیستگاه خود ادامه می دهند و محیط زیست در تلاش است اینگونه گوزن زرد رنگ که اهمیت زیادی در سطح جهان دارد را حفظ و نگهداری کند و از نسل آن حمایت های به عمل آورد تا طبیعت ما با این گونه گوزن ها زیبای دوچندانی بگیرد و نسل این گوزنها از بین نرود.
 

Loading the player...