رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

گوي و ميدان - نمایش محتوای صدا

 

 

گوي و ميدان

ردیف

نام ونام خانوادگی

شهرستان

1

یوسف کسایی

لومار

2

هاشم داراب زاده

لومار

3

خدایار یاری نژاد

آسمان آباد

4

امام علی رضا نهال

آسمان آباد

5

فاطمه منصوری

حیدرآباد

6

آقای جهانگرد

حیدرآباد

7

آقای آلتونی

حیدرآباد

8

آقای جانی

حیدرآباد

9

آقای اسدزاده

حیدرآباد