رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

گوي و ميدان - نمایش محتوای صدا

 

 

گوي و ميدان

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

آقای کولیوندی

2

آقای زارعی

3

آقای زینی وند

4

آقای حسین دیناری

5

آقای محمد زینی وند لرستانی

6

شهسوار رفیعی

7

سیف اله همتی

8

محمد اسدی

9

فاضل اسماعیلی

10

صمد قبادی

11

محسن رضایی

12

غلام کاظمی

13

آقای فتح الهی

14

محمدجواد کاظم زاد

15

مسعود نظر

16

رقیه شفیعی

17

مریم شفیعی