جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

گوی ومیدان - نمایش محتوای صدا

 

 

گوی ومیدان

ردیف

نام ونام خانوادگی

شهرستان

1

پریا بشیری

ایلام

2

علی غلامی

ایوان

3

غضبان چولکی

ایوان

4

قباد جمشیدزاده

سرابله

5

زهرا کاظمی

قزوین

6

تقی رجبی

مازندران

7

یحیی نواسی

ملکشاهی

8

محمد حاتم نیا

ایلام

9

عزیز علی تکش

آسمان آباد

10

نرگس خورشیدی

چوار

11

یاسمین رضایی

ایلام

12

علی اشرف جهانی

ایلام

13

ثریا جعفری خطیب پور

همدان

14

حمید شریفی

آبدانان

15

سارا توکلی

ایلام

16

زهرا گل محمدی

ایلام

17

مهین شهبازی

قصر شیرین

18

محمد طوفانی

ایلام

19

کیخسرو احمدی

ایلام

20

معصومه ملکی

ایلام

21

هاجر ابراهیمی نسب

کارزان