جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

گیاه ونوس حشره خوار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گیاه ونوس حشره خوار

Loading the player...

دانلود

ونوس حشره خوار گیاه کوچکی است که اندازه آن از 15 سانتیمتر تجاوز نمی کند. برگهای این گیاه بدون ساقه بوده و مستقیمأ از روی زمین خارج میشود و شامل یک پهنک کشیده باله دار که در انتها پهن شده و تشکیل دو پهنک جداگانه به طول در حدود 2 سانتیمتر می دهد .این پهنک های کوچک می توانند در طول رگبرگ اصلی تا شود .سطح فوقانی آنها دارای غده های کوچک قرمز رنگی می باشد که باعث هضم حشرات می شود .مابین غده های قرمز و کناره های برگ .قسمت کوچکی وجود دارد که محل  شیره ی گل می باشد . اطراف  هریک از این پهنک ها خارهای نازک و ظریف سختی وجود دارد و در قسمت مرکزی دارای سه عدد و گاهی چهار عدد پُرزهای حسی برآمده میباشد .زمانی که حشره به این موهای حساس برخورد کند پهنک ها مانند اوراق یک کتاب روی هم تا شده و حشره در آن زندانی می گردد و غده ها مایعی اسیدی ترشح می کنند که احتمالا همراه با عمل باکتریها باعث هضم حشره میشوند .پس از 5 تا 15 روزو گاهی 30 روز درهای زندان به آهستگی باز میشود ، درحالی که فقط بقایای جسد زندانی دیده می شود .پس از هر شکار برگها شکل اولیه خود را بدست می آورند و بعد از 2 تا 3 بار استفاده قهوه ای رنگ و پژمرده شده و باید چیده شوند و به جای آنها برگهای جدیدی می روید .حشرات بخاطر بو و رنگ گیاهان گوشتخوار به سوی آنها جلب شده و شکار می گردند ...ونوس حشره خوار احتیاج به هوای گرم و مرطوب و آفتابی دارد و برگهای قهوه ای رنگی که اعمال حیاتی خود را انجام داده اند باید چیده شوند . رنگ قرمز داخل برگها با رشد گیاه آشکار می شود .ونوس حشره خوار گیاه کوچکی است که اندازه آن از 15 سانتیمتر تجاوز نمیکند . این گیاه به خاطر منحصر به فرد بودن در اکثر کشورهای جهان طرفداران بسیاری دارد.نگاهداری از این گیاه آسان بوده فقط باید نور و رطوبت آن تامین شود. از نظر تغذیه کافیست که 3 یا 4 بار در ماه به این گیاه حشره ای کوچک یا کرم بدهید و اگر حشره ای در دسترس نبود کافیست تکه ای کوچک و نازک گوشت خام به آن بدهید، هر دهانه ی این گیاه زمانی که به آن حشره ای میدهید تا زمانی که آن را هضم کند بسته می ماند و بعد از هضم دهانه باز میشود ، زمان باز شدن آن بین 5 تا 15 روز میباشد..