جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

گیاه کلاغک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گیاه کلاغک

Loading the player...

دانلود

گیاه کلاغک از گیاهان تیرهٔ سوسنیان است و دارای ریشهٔ پیازیشکل میباشد و متعلق به تکلپهایها است. گلهایش خوشهایشکل اند و در انتهای ساقه قرار دارند و دارای رنگ آبی مایل به بنفش با تلألو قرمز میباشند.کلاغک گیاهى چندساله، علفی، ایستا و به ارتفاع ۱۰ تا ۲۰ سانتىمتراست  که توسط پیاز تکثیر مىیابد. برگهاى آن باریک و راست، نیزهاى شکل، نسبتاً پهن و تاخورده هستند  که بر روى زمین قرار مىگیرند. در قاعدهٔ پیاز آن تعداد زیادى پیازچه تولید مىشود و به همین جهت بهصورت دستههاى متراکم مىروید. رنگ گلها ی آن بنفش تیره و لبههاى آن سفیدرنگ است. گلهائى که در بخشهاى بالائى گلآذین قرار گرفتهاند عقیم بوده و باز نخواهند شد.میوهٔ این گیاه کپسول و شامل تعدادى بذر است. بذرها سیاه برّاق، نامتقارن، به قطر ۱ تا ۵/۱ میلىمتر و بیضى تا تخممرغى شکل است و سطح آن بدون کرک و غده، ولى داراى ناهموارىهاى زیاد و نقاط شفاف است.موسم گلدهى این گیاه فروردین ماه است.کلاغک از جمله گیاهان زودرس بهارى است که بیشتر در مراتع، باغها، چمنزارها و گاهى در مزارع غلات دیده مىشود.پراکندگى آن به گونهاى است که در محیطهاى کوهستانی، دشتها و در نواحى مختلف ایران مشاهده مىشود. گیاه کلاغک به مکان آفتابی و خاک نسبتاً غنی و مرطوب با زهکشی خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن( ۱۵-) درجه سانتی گراد می باشد.تکثیر آن از طریق کاشت بذر در پائیز و تقسیم گیاه در اواخر تابستان امکان پذیر است.برخی از گونههای این گیاه به عنوان گل زینتی در باغچهها کشت میشوند. از بافتهای آن مادهای به نام موسکارین استخراج میکنند که به مقدار کم برای رفع اختلالات دستگاه گوارش و رحم به کار میرود.