رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

جملات قصار امام خميني (ره) درباره حفظ نظام - نمایش محتوای دهه فجر

 

 

خاطرات انقلاب

« بازگشت

جملات قصار امام خميني (ره) درباره حفظ نظام


   اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دين ما بايستند ، ما در مقابل همه دنياي آنان خواهيم ايستاد. امام خميني(ره)
     وقتي دين خدا را انسان در خطر ديد، براي خدا بايد قيام كند. وقتي احكام اسلام را در خطر ديد براي خدا بايد قيام كند ؛ [اگر] توانست ،عمل كرده به وظيفه و پيش هم برده ؛ [اگر] نتوانست، عمل به وظيفه كرده . امام خميني(ره)
    در اين برهه از زمان كه هستيم ، اسلام مقابل با تمام كفر است ، نه من و شما مقابليم، من و شما مطرح نيستيم . امام خميني(ره)
    وظيفه هر كسي كه در هر جا مشغول خدمتي است، در رأس همه خدمتها ، اين است كه موازين اسلامي را حفظ بكند. امام خميني(ره)
    مقدرات اسلام مقدرات همه مسلمين است . امام خميني(ره) ارسال رایگان پیامک  آن روزي كه احتمال ما بدهيم كه اسلام در خطر است ، بايد همه مان فداكاري بكنيم . امام خميني(ره)
    تكليف ما حفظ وجاهت اسلام است . امام خميني(ره) ارسال رایگان پیامک  بايد همه ملت پاسدار اسلام باشند . امام خميني(ره)
    گاهي وقت ها تقيه حرام است. آن وقتي كه انسان ديد كه دين خدا در خطر است نمي تواند تقيه بكند. امام خميني(ره)
    تقيه براي حفظ دين است ؛ جايي كه دين در خطر بود جاي تقيه نيست ، جاي سكوت نيست . امام خميني(ره)
    اسلام چيزي است كه همه ما بايد فداي او بشويم، تا اينكه تحقق پيدا بكند . امام خميني(ره)
     كوه مصيبت ها در مقابل حيثيّت اسلامي - ايراني ما چون كاهي است . امام خميني(ره)
    شكر نعمت اين است كه به اسلام وفادار باشيد. من به شما اخطار مي كنم كه به اسلام وفادار باشيد! امام خميني(ره)
    مردم انقلابي ما بايد بدانند كه براي حفظ اسلام و انقلاب ، و نگهباني از ثمرات آن ، و پاس خون شهيدان ، لازم است از خود بردباري انقلابي نشان دهند . امام خميني(ره)
    هيچ فريضه اي در اسلام بالا تر از حفظ خود اسلام نيست . امام خميني(ره)
     آنان كه كمر براي حفظ اسلام بسته اند ، بايد اگر همه هم رفتند آنها بمانند . امام خميني(ره)
    بزرگان اسلام ما ، در راه حفظ اسلام و احكام قرآن كريم كشته شدند ، زندان رفتند ، فداكاريها كردند ، تا توانستند اسلام را تا به امروز حفظ كنند و به دست ما برسانند . امام خميني(ره)
    ارسال رایگان پیامک  ما براي حفظ اسلام مكلف و مسؤليم ، و امروز حفظ اسلام در تفاهم است. امام خميني(ره) ارسال رایگان پیامک  همه بايد مراقب اين باشيم كه اين مكتب محفوظ باشد . امام خميني(ره)
    اسلام با فقه و احكام فقه باقي مانده است . امام خميني(ره)
    حفظ مصلحت عمومي و اسلام ، مقدم است بر حفظ مصلحت شخصي . امام خميني(ره)
    اگر اسلام را مي خواهيم بايد اين جمهوري اسلامي را حفظش كنيم . امام خميني(ره)
    دفاع ازاسلام و كشور اسلامي امريست كه در مواقع خطر ، تكليف شرعي ، الهي و ملي است ، و بر تمام قشر ها و گروه ها واجب است . امام خميني(ره)
    اگر اسلامي بودن نهضت محفوظ باشد ، ديگر آسيب نمي بينيد . امام خميني(ره)
    اگر ما اسلام را در خطر ديديم ، همه مان بايد از بين برويم تا حفظش كنيم . امام خميني(ره)
    تكليف ما اين است كه از اسلام صيانت كنيم و حفظ كنيم اسلام را . امام خميني(ره)
    حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است . امام خميني(ره)
    حفظ اسلام از حفظ احكام اسلام بالاتر است ؛ اساس اسلام اول است، دنبال او اساس احكام اسلام است. امام خميني(ره)
    دفاع از حق و اسلام از بزرگترين عبادات است . امام خميني(ره)