رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

جملات قصار امام خميني (ره) درباره پيروزي انقلاب - نمایش محتوای دهه فجر

 

 

خاطرات انقلاب

« بازگشت

جملات قصار امام خميني (ره) درباره پيروزي انقلاب


    پيروزي نهايي وقتي است كه اسلام، به همه ابعاد و به همه احكامش در ايران پياده شود؛ وپيروزي بالاتر آن كه در همه اقطار عالم، اسلام حكومت كند .اسلام مايه سعادت بشر است . امام خميني(ره)
    حفظ اين پيروزي از اصل پيروزي مشكل تر است . امام خميني(ره)
    پيروزي انقلاب رهين همه ملت است . امام خميني(ره)
    جاويد باد پرچم پر افتخار الله اكبر، كه رمز پيروزي معجزه آساي ملت بزرگ ايران است . امام خميني(ره)
    اين پيروزي ارتباط به من نداشت، من يك طلبه هستم و نبايد اين را به من منتسب كنيد! پيروزي ارتباط به ملت هم نداشت، اين پيروزي مربوط به خدا بود . امام خميني(ره)
    اين پيروزي انقلاب ما پيروزيي بود كه به بركت اسلام و گرايش به اسلام و با فرياد الله اكبر به دست آمد . امام خميني(ره)
    تا روحيه شما توجه به آن مبدأ قدرت دارد پيروزيد، از آن منفصل نشويد . امام خميني(ره)
    پيروزي آن است كه مورد توجه حق تعالي باشد، نه اينكه كشوري را بگيريد . امام خميني(ره)
    كمي عده، با اينكه قدرت روحي در كار باشد و انسجام در كار باشد و تعهد به اسلام در كار باشد، اسباب ضعف نخواهد شد . امام خميني(ره)
    شما پيروزيد، براي اينكه اسلام پشتيبان شماست . امام خميني(ره)
    شما پيروزيد، براي اينكه خدا با شماست . امام خميني(ره)
    كسي كه با خدا باشد خدا با اوست، و پيروزي با اوست . امام خميني(ره)
    اگر تمام عالم هم به ضد ما قيام كنند و ما را هم نابود كنند، ما پيروزيم . امام خميني(ره)
    ما ترس نداريم، براي اينكه ما حقيم.وقتي حق هستيم، غالب هم بشويم ما حق هستيم، مغلوب هم بشويم ما حق هستيم . امام خميني(ره)
    اين طور نيست كه ما خوف اين را داشته باشيم كه شكست بخوريم.اولاً كه شكست نمي خوريم، خدا با ماست؛ و ثانياً بر فرض اين كه«شكست صوري» بخوريم «شكست معنوي» نمي خوريم ،و پيروزي معنوي با اسلام است، با مسلمين است . امام خميني(ره)
    شما حق هستيد و در مقابل باطل ايستاده ايد؛ و حق پيروز است . امام خميني(ره)
    كشوري كه تمام قشر هايش اينطور مُهيّاي براي فداكاري هستند، اين كشور پيروز است . امام خميني(ره)
    شما حق هستيد، در مقابل باطل ايستاده ايد.استقامت مي خواهد؛ تا استقامت در كار نباشد نمي توانيد به پيروزي نهايي برسيد . امام خميني(ره)
    ما حق هستيم و حق بر باطل پيروز است . امام خميني(ره)
    ما با دست خالي بر اين قدرت فوق العاده شيطاني، كه همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه كرديم . امام خميني(ره) ارسال رایگان پیامک  پيروزي را شمشير نمي آورد، پيروزي را خون مي آورد . امام خميني(ره)
    مادامي كه در مسير حق باشيم پيروزيم . امام خميني(ره)
    ما مي خواهيم به همه دنيا نشان دهيم كه قدرتهاي فائقه را هم مي توان به نيروي ايمان شكست داد . امام خميني(ره)
    ملتي اگر قيام كرد، با حفظ قدرت ايمان، هيچ قدرتي، در مقابل آن نمي تواند بايستد . امام خميني(ره) ارسال رایگان پیامک  جمعيتي كه پشتوانه اش خداست شكست ندارد . امام خميني(ره)
    مقصد كه الهي شد دنبالش پيروزي است . امام خميني(ره)
    با رفتار و اخلاق اسلامي، اين قدرتي كه شما را به پيروزي رساند ه است حفظ كنيد . امام خميني(ره)
    برادران من! با اتكا به ايمان و اسلام بود كه ما پيروز شديم . امام خميني(ره)
    ملت ما به واسطه اتكا به اسلام اين نهضت را پيش برد . امام خميني(ره)
    چه بسا پيروزي هايي كه براي يك ملتي پيش مي آيد، براي اينكه استقامت در آن امر كه موجود شده است ندارند سستي مي كنند، آن پيروزي از دستشان مي رود . امام خميني(ره)
    حفظ يك پيروزي از اصل پيروزي مشكلتر است . امام خميني(ره)
    اين دست مبارك الهي كه بر سر شما[ست]و عنايت حق تعالي كه بر شما سايه افكند، اين را قدر بدانيد و حفظ كنيد؛ اگر حفظ شد در همه مراحل پيروز هستيد . امام خميني(ره)
    توجه به خدا را حفظ كنيد تا پيروز باشيد . امام خميني(ره)
    نظرلطف خدا بود كه شما با نداشتن سازمان، و با نداشتن سازوبرگ ارتشي، بر قدرتهاي بزرگ پيروز شديد.امام خميني(ره)
    الله اكبر ما را پيروز كرد، حالا هم سلاح ما همان الله اكبر است.و وحدت كلمه ما را پيروز كرد، حالا هم سلاح ما همان وحدت كلمه است . امام خميني(ره)
    رمز پيروزي ما توجه به خداي تبارك و تعالي و پاسداري اسلام بود .امام خميني(ره)
    ما بايد بفهميم چرا پيروز شديم، اين «چرا» را اگر فهميديم، آن وقت بايد كوشش كنيم كه همان چيزي را كه ما را پيروز كرده حفظش كنيم . امام خميني(ره)
    ما با اين قدرت ايمان، كه همه اقشار ملت ما با هم اسلام را فرياد زدند، پيروز شديم نه با عدد و عده . امام خميني(ره)
    ايمان به خدا، ايمان به مبادي اسلامي بود كه شما را پيروز كرد . امام خميني(ره)
    آن رمزي كه شما را پيروز كرد : ايمان به خدا، توجه به خدا بود . امام خميني(ره)
    ايمان به خدا و وحدت كلمه اين معنا را پيش آورد كه ابر قدرتها را كنار زديم . امام خميني(ره)
    ملت رزمنده ايران با ايمان به خدا و وحدت كلمه، بر قدرت شيطاني عظيم كه همه قدرتها پشتيبان آن بودند غالب شد، و دست همه ابرقدرتها را از كشور خود قطع كرد . امام خميني(ره)
    رمز پيروزي شما ايمان و وحدت كلمه بود . امام خميني(ره)