آدرس مرکز:
ایلام - بلوار شهید بهشتی - صداوسیمای مرکز ایلام
کدپستی: 6931415956

بخشهای اصلی سایت صدا و سیمای مرکز ایلام کدامند و چگونه می توان به آنها دسترسی پیدا کرد؟

بخش های اصلی سایت صدا و سیمای مرکز ایلام ، شامل رادیو ، تلویزیون ، خبر ، تولیدات ویژه سایت ، موسیقی و بخش روابط عمومی سازمان می باشد. با توجه به اهمیت صفحات ذکر شده ، دسترسی به آنها از طریق منوی اصلی سایت و از تمامی بخش های سایت امکانپذیر می باشد.

 

 

روابط عمومی
پيامك : 50002259
تلفن گویای شهر : 162
تلفن گویای شهرستانها : 08432223234
تلفن روابط عمومی : 08432230508
پست الکترونیکی : ravabet_omomi@ilam.irib.ir
 
واحد صدا
پيامك : 50002256
ارتباطات مردمی : 08432226700 - 08432226800
پست الکترونیکی : seda@ilam.irib.ir
 
واحد سيما
پيامك : 50002255
ارتباطات مردمی : 08432226700 - 08432226800
پست الکترونیکی : sima@ilam.irib.ir
 
واحد خبر
پیامک : 50002257
هماهنگی :  08432227213
فکس : 08432224118
پست الکترونیکی : khabar@ilam.irib.ir
 
واحد سايت
تلفن : 08432162051 , ilam.irib.ir