صفحه اصلی صدا سیما خبر تولیدات ویژه موسیقی نقشه سایت درباره ما


نتایج 1 - 10 از 25040

خبر /اقتصادی
فرماندار دهلران بر ضرورت شتاب بخشی در عملیات اجرایی کارخانه سیمان این شهرستان و رفع موانع و مشکلات این طرح صنعتی تاکید کرد. حضور مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: عملیات اجرایی این کارخانه سال 84 آغاز شده و امروز بهره برداری از این طرح خواست مردم این شهرستان مرزی است. وی افزود: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با تلاش مدیریت ارشد استان و نماینده مجلس پیگیری ها برای شتاب بخشی در عملیات اجرایی آن شدت گرفت و با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت کارشناسان معاونت برنامه ریزی این وزارتخانه به صورت مستمر گزارش پیشرفت فیزیکی را تهیه و در اختیار مقام وزارت قرار می دهند. فرماندار دهلران یادآور شد: با توجه به این نشست و پیگیری ها قرار است مرحله نخست این کارخانه تا یک ماه آینده بهره برداری شود. سبزی تاکید کرد: همچنین با توجه به قول مجری قرار است این کارخانه 22 بهمن سال 94 به بهره برداری برسد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است زودتر مراحل بهره برداری از این طرح انجام شود. وی بیان کرد: در صورت راه اندازی کارخانه سیمان دهلران برای بیش از 350 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد خواهد شد ایرنا
پنجشنبه, 10 مهر 1393 | بازدید 1
خبر /اقتصادی
فرماندار دهلران بر ضرورت شتاب بخشی در عملیات اجرایی کارخانه سیمان این شهرستان و رفع موانع و مشکلات این طرح صنعتی تاکید کرد. حضور مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: عملیات اجرایی این کارخانه سال 84 آغاز شده و امروز بهره برداری از این طرح خواست مردم این شهرستان مرزی است. وی افزود: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با تلاش مدیریت ارشد استان و نماینده مجلس پیگیری ها برای شتاب بخشی در عملیات اجرایی آن شدت گرفت و با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت کارشناسان معاونت برنامه ریزی این وزارتخانه به صورت مستمر گزارش پیشرفت فیزیکی را تهیه و در اختیار مقام وزارت قرار می دهند. فرماندار دهلران یادآور شد: با توجه به این نشست و پیگیری ها قرار است مرحله نخست این کارخانه تا یک ماه آینده بهره برداری شود. سبزی تاکید کرد: همچنین با توجه به قول مجری قرار است این کارخانه 22 بهمن سال 94 به بهره برداری برسد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است زودتر مراحل بهره برداری از این طرح انجام شود. وی بیان کرد: در صورت راه اندازی کارخانه سیمان دهلران برای بیش از 350 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد خواهد شد ایرنا
پنجشنبه, 10 مهر 1393 | بازدید 1
خبر /مهمترین خبرها
فرماندار دهلران بر ضرورت شتاب بخشی در عملیات اجرایی کارخانه سیمان این شهرستان و رفع موانع و مشکلات این طرح صنعتی تاکید کرد. حضور مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: عملیات اجرایی این کارخانه سال 84 آغاز شده و امروز بهره برداری از این طرح خواست مردم این شهرستان مرزی است. وی افزود: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با تلاش مدیریت ارشد استان و نماینده مجلس پیگیری ها برای شتاب بخشی در عملیات اجرایی آن شدت گرفت و با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت کارشناسان معاونت برنامه ریزی این وزارتخانه به صورت مستمر گزارش پیشرفت فیزیکی را تهیه و در اختیار مقام وزارت قرار می دهند. فرماندار دهلران یادآور شد: با توجه به این نشست و پیگیری ها قرار است مرحله نخست این کارخانه تا یک ماه آینده بهره برداری شود. سبزی تاکید کرد: همچنین با توجه به قول مجری قرار است این کارخانه 22 بهمن سال 94 به بهره برداری برسد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است زودتر مراحل بهره برداری از این طرح انجام شود. وی بیان کرد: در صورت راه اندازی کارخانه سیمان دهلران برای بیش از 350 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد خواهد شد ایرنا
پنجشنبه, 10 مهر 1393 | بازدید 1
خبر /مهمترین خبرها
فرماندار دهلران بر ضرورت شتاب بخشی در عملیات اجرایی کارخانه سیمان این شهرستان و رفع موانع و مشکلات این طرح صنعتی تاکید کرد. حضور مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: عملیات اجرایی این کارخانه سال 84 آغاز شده و امروز بهره برداری از این طرح خواست مردم این شهرستان مرزی است. وی افزود: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با تلاش مدیریت ارشد استان و نماینده مجلس پیگیری ها برای شتاب بخشی در عملیات اجرایی آن شدت گرفت و با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت کارشناسان معاونت برنامه ریزی این وزارتخانه به صورت مستمر گزارش پیشرفت فیزیکی را تهیه و در اختیار مقام وزارت قرار می دهند. فرماندار دهلران یادآور شد: با توجه به این نشست و پیگیری ها قرار است مرحله نخست این کارخانه تا یک ماه آینده بهره برداری شود. سبزی تاکید کرد: همچنین با توجه به قول مجری قرار است این کارخانه 22 بهمن سال 94 به بهره برداری برسد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است زودتر مراحل بهره برداری از این طرح انجام شود. وی بیان کرد: در صورت راه اندازی کارخانه سیمان دهلران برای بیش از 350 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد خواهد شد ایرنا
پنجشنبه, 10 مهر 1393 | بازدید 1
خبر /اقتصادی
مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور از وجود 150 طرح نیمه تمام صنعتی در کشور خبر داد. 'رویا رفیعی' در بازدید از کارخانه سیمان دهلران اظهار کرد: 150 طرح نیمه تمام و اولویت دار صنعتی در کشور شناسایی شده است. وی افزود: چنانچه این طرح ها در مناطق مختلف کشور راه اندازی شوند علاوه بر ارزش افزوده و اشتغال زایی که بویژه در صنعت سیمان ایجاد می کنند در صادرات و ارز آوری به کشور نیز می توانند موثر باشند. مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور تاکید کرد: بر اساس تاکید وزیر صنعت از اردیبهشت ماه سال جاری کارخانه سیمان دهلران بدلیل عقب ماندگی در اجرا بصورت ویژه توسط معاونت برنامه ریزی پیگیری می شود. رفیعی ادامه داد: مشکلات مالی و معوقات بانکی این طرح پرداخت و در حال حاضر از حالت رکود خارج و فعال شده است. وی یادآور شد: چهار پیمانکار در این طرح صنعتی مشغول فعالیت هستند که روند کار مورد رضایت ما نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که شمار پیمانکاران به حدی برسد که مجری طرح تعهد کرده است. مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن وت جارت کشور از پیش راه اندازی این طرح تا هفته دولت سال 94 خبر داد و اضافه کرد: قرار است این مجتمع 22 بهمن سال 94 راه اندازی و به تولید انبوه برسد. رفیعی با اشاره به عقب ماندگی طرح از برنامه زمانبندی گفت: بخشی از مشکل این طرح نقدینگی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می کند این طرح صنعتی پیش از 22 بهمن سال آینده به بهره برداری برسد. وی حسن بزرگ این کارخانه را خرید ماشین آلات از طریق تسهیلات دریافتی و فراهم بودن زیرساخت ها عنوان کرد و گفت: تحریم ها روی این پروژه اثری نداشته است. رفیعی با اشاره به پیشرفت 75 درصدی این طرح یادآور شد: ظرف یک ماه آینده بخش انتهایی کارخانه سیمان دهلران برای تامین بخشی از نقدینگی آن راه اندازی می شود. وی تاکید کرد: کارخانه سیمان دهلران از طرح های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این به معنای اختصاص تسهیلات دیگری به این طرح نیست بلکه پیگیری می شود که تسهیلاتی که قبلا به این پروژه داده شده است، اجرایی شود. ایرنا
پنجشنبه, 10 مهر 1393 | آبازدید 2
خبر /مهمترین خبرها
مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور از وجود 150 طرح نیمه تمام صنعتی در کشور خبر داد. 'رویا رفیعی' در بازدید از کارخانه سیمان دهلران اظهار کرد: 150 طرح نیمه تمام و اولویت دار صنعتی در کشور شناسایی شده است. وی افزود: چنانچه این طرح ها در مناطق مختلف کشور راه اندازی شوند علاوه بر ارزش افزوده و اشتغال زایی که بویژه در صنعت سیمان ایجاد می کنند در صادرات و ارز آوری به کشور نیز می توانند موثر باشند. مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور تاکید کرد: بر اساس تاکید وزیر صنعت از اردیبهشت ماه سال جاری کارخانه سیمان دهلران بدلیل عقب ماندگی در اجرا بصورت ویژه توسط معاونت برنامه ریزی پیگیری می شود. رفیعی ادامه داد: مشکلات مالی و معوقات بانکی این طرح پرداخت و در حال حاضر از حالت رکود خارج و فعال شده است. وی یادآور شد: چهار پیمانکار در این طرح صنعتی مشغول فعالیت هستند که روند کار مورد رضایت ما نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که شمار پیمانکاران به حدی برسد که مجری طرح تعهد کرده است. مدیرکل دفتر طرح های وزارت صنعت، معدن وت جارت کشور از پیش راه اندازی این طرح تا هفته دولت سال 94 خبر داد و اضافه کرد: قرار است این مجتمع 22 بهمن سال 94 راه اندازی و به تولید انبوه برسد. رفیعی با اشاره به عقب ماندگی طرح از برنامه زمانبندی گفت: بخشی از مشکل این طرح نقدینگی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می کند این طرح صنعتی پیش از 22 بهمن سال آینده به بهره برداری برسد. وی حسن بزرگ این کارخانه را خرید ماشین آلات از طریق تسهیلات دریافتی و فراهم بودن زیرساخت ها عنوان کرد و گفت: تحریم ها روی این پروژه اثری نداشته است. رفیعی با اشاره به پیشرفت 75 درصدی این طرح یادآور شد: ظرف یک ماه آینده بخش انتهایی کارخانه سیمان دهلران برای تامین بخشی از نقدینگی آن راه اندازی می شود. وی تاکید کرد: کارخانه سیمان دهلران از طرح های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این به معنای اختصاص تسهیلات دیگری به این طرح نیست بلکه پیگیری می شود که تسهیلاتی که قبلا به این پروژه داده شده است، اجرایی شود. ایرنا
پنجشنبه, 10 مهر 1393 | بازدید 1
خبر /اجتماعی
مدیر شبکه بهداشت و درمان آبدانان گفت: 45 پزشک مشغول ارائه خدمات درمانی به مردم این شهرستان هستند. دکتر 'هدایت حیدری زاده' بیان کرد: این افراد شامل شش متخصص، 10 دندانپزشک و 29 پزشک عمومی هستند. وی افزود: این پزشکان در 12 مرکز درمانی و یک بیمارستان 32 تختخوابی کار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم منطقه بر عهده دارند. مدیر شبکه بهداشت و درمان آبدانان یادآور شد: 25 بهورز مجرب و آموزش دیده نیز در 17 خانه بهداشت روستایی خدمات درمانی به روستاییان ارائه می کنند. حیدری زاده اجرای طرح تحول نظام سلامت را از بی نظیر ترین برنامه های بهداشتی و درمانی در طول تاریخ ایران عنوان و تاکید کرد: تمامی پزشکان در تخصص های گوناگون با 30 هزار ریال هزینه معاینه خدمات درمانی را در مناطق شهری و روستایی به بیماران انجام می دهند. وی ادامه داد: با اجرای کامل این طرح جمعیت 60 هزار نفری شهرستان آبدانان در نقاط شهری ، روستایی و عشایری از خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی مستمر بهره مند شده اند. مدیر شبکه بهداشت و درمان آبدانان اضافه کرد: پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت شمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی دولتی 100 درصد افزایش یافته است و تمامی کارکنان، پزشکان و پیرا پزشکان این شهرستان با تمام توان در خدمت بیماران نیازمند هستند. حیدری زاده گفت: علاوه بر مراکز دولتی دو مرکز درمانی بخش خصوصی نیز با تمام تجهیزات فنی و نیروهای درمانی زیر نظر شبکه بهداشت و درمان آبدانان فعالیت می کنند. ایرنا
پنجشنبه, 10 مهر 1393 | بازدید 1
خبر /مهمترین خبرها
مدیر شبکه بهداشت و درمان آبدانان گفت: 45 پزشک مشغول ارائه خدمات درمانی به مردم این شهرستان هستند. دکتر 'هدایت حیدری زاده' بیان کرد: این افراد شامل شش متخصص، 10 دندانپزشک و 29 پزشک عمومی هستند. وی افزود: این پزشکان در 12 مرکز درمانی و یک بیمارستان 32 تختخوابی کار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم منطقه بر عهده دارند. مدیر شبکه بهداشت و درمان آبدانان یادآور شد: 25 بهورز مجرب و آموزش دیده نیز در 17 خانه بهداشت روستایی خدمات درمانی به روستاییان ارائه می کنند. حیدری زاده اجرای طرح تحول نظام سلامت را از بی نظیر ترین برنامه های بهداشتی و درمانی در طول تاریخ ایران عنوان و تاکید کرد: تمامی پزشکان در تخصص های گوناگون با 30 هزار ریال هزینه معاینه خدمات درمانی را در مناطق شهری و روستایی به بیماران انجام می دهند. وی ادامه داد: با اجرای کامل این طرح جمعیت 60 هزار نفری شهرستان آبدانان در نقاط شهری ، روستایی و عشایری از خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی مستمر بهره مند شده اند. مدیر شبکه بهداشت و درمان آبدانان اضافه کرد: پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت شمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی دولتی 100 درصد افزایش یافته است و تمامی کارکنان، پزشکان و پیرا پزشکان این شهرستان با تمام توان در خدمت بیماران نیازمند هستند. حیدری زاده گفت: علاوه بر مراکز دولتی دو مرکز درمانی بخش خصوصی نیز با تمام تجهیزات فنی و نیروهای درمانی زیر نظر شبکه بهداشت و درمان آبدانان فعالیت می کنند. ایرنا
پنجشنبه, 10 مهر 1393 | بازدید 1
خبر /اجتماعی
رییس اداره بهزیستی چرداول گفت: تکریم سالمندان باید به فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل و نهادینه شود. 'محمد هوشمند' به مناسبت گرامیداشت هفته سالمندان به ارزش و جایگاه سالمندان در جامعه اشاره کرد و افزود: ارزش نهادن به سالمندان در واقع تکریم انسانیت و اخلاق است. وی سالمندان را چراغ بینایی و بیداری جامعه دانست و تاکید کرد: فرهنگ نگهداری از مادران و پدران باید در جامعه نهادینه شود تا با حفظ و تقویت نظام خانواده، دیگر هیچ سالمندی در خانه های سالمندان نگهداری نشود. هوشمند ویزیت رایگان 50 نفر از سالمندان و توزیع داروی رایگان، بازدید و سرکشی از منازل سالمندان و توزیع 100 جلد بروشور، پمفلت و بنر با موضوع سالمندان را از جمله برنامه های این هفته در چرداول برشمرد. رییس اداره بهزیستی چرداول گفت: همچنین در این هفته توزیع سبد کالا و مواد غذایی، توزیع وسایل توانبخشی، کمک توانبخشی و بهداشتی و ارایه خدمات مشاوره و فیزیوتراپی رایگان برای سالمندان اجرا شده است. سوم تا 9 مهرماه به عنوان هفته سالمندان نامگذاری شده است. ایرنا
پنجشنبه, 10 مهر 1393 | بازدید 1
خبر /مهمترین خبرها
رییس اداره بهزیستی چرداول گفت: تکریم سالمندان باید به فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل و نهادینه شود. 'محمد هوشمند' به مناسبت گرامیداشت هفته سالمندان به ارزش و جایگاه سالمندان در جامعه اشاره کرد و افزود: ارزش نهادن به سالمندان در واقع تکریم انسانیت و اخلاق است. وی سالمندان را چراغ بینایی و بیداری جامعه دانست و تاکید کرد: فرهنگ نگهداری از مادران و پدران باید در جامعه نهادینه شود تا با حفظ و تقویت نظام خانواده، دیگر هیچ سالمندی در خانه های سالمندان نگهداری نشود. هوشمند ویزیت رایگان 50 نفر از سالمندان و توزیع داروی رایگان، بازدید و سرکشی از منازل سالمندان و توزیع 100 جلد بروشور، پمفلت و بنر با موضوع سالمندان را از جمله برنامه های این هفته در چرداول برشمرد. رییس اداره بهزیستی چرداول گفت: همچنین در این هفته توزیع سبد کالا و مواد غذایی، توزیع وسایل توانبخشی، کمک توانبخشی و بهداشتی و ارایه خدمات مشاوره و فیزیوتراپی رایگان برای سالمندان اجرا شده است. سوم تا 9 مهرماه به عنوان هفته سالمندان نامگذاری شده است. ایرنا
پنجشنبه, 10 مهر 1393 | بازدید 1

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 2504


صفحه اصلی صدا سیما خبر تولیدات ویژه موسیقی نقشه سایت درباره ما


كليه حقوق اين سايت براي صدا وسيماي مركز ايلام محفوظ است.