شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر شبکه سراسری 00:00
صدف 02:00
پرسمان 03:00
روایت عشق 04:00
ویژه اذان صبح 04:57
ترتیل قرآن 05:00
خبر شبکه سراسری 07:00
خبر شبکه سراسری 08:00
خبر 10:00
هام دل و هام راز (تکرار) 12:30
خبر محلی 13:00
خبر و تفسیر 14:00
خبر محلی 16:00
زلال تاریخ (تکرار) 17:45
ویژه اذان مغرب 18:10
زمزمه احکام (تکرار) 18:35
شاعر شنیدنی است 18:50
آوای کتاب 19:00
خبر شبکه سراسری 21:00
آوخت و آوا 22:30